RainSoft

Czym zajmuje się Światowa Organizacja Jakości Wody (WQA)


WQA - Water Quality Association - Stowarzyszenie na rzecz jakości wody jest międzynarodowym stowarzyszeniem typu "non profit" reprezentującym branżę producentów systemów do uzdatniania wody.

WQA ma na celu promowanie najwyższych norm uczciwości, spójności, rzetelnego prowadzenia interesów i profesjonalizmu w branży uzdatniania wody oraz zapewnienie rygorystycznego testowania produktów. WQA skupia ponad 2400 firm członkowskich w ponad 70 krajach.WQA wdrożyło program Złotej Pieczęci który obejmuje:

- badanie produktu pod kątem redukcji stężenia substancji zanieczyszczających w trakcie eksploatacji

- badanie integralności strukturalnej produktu sprawdzające wytrzymałość w warunkach wysokiego ciśnienia, przekraczającego standardowe wymogi stawiane domowym systemom do uzdatniania wody. Symulacja okresu 10 lat normalnej eksploatacji

-Znak WQAWięcej informacji na www.wqa.org