RainSoft

Jakość wody a urządzenia gospodarstwa domowego ...


Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie są szkodliwe nie tylko dla spożywających je ludzi. Gdy nowa instalacja, armatura i urządzenia AGD po krótkim czasie użytkowania zaczynają źle funkcjonować, powodem może być zbyt twarda woda. W taką, niestety, są przeważnie zaopatrywane polskie domy.


Twarda woda zawiera dużo rozpuszczonych soli wapnia i magnezu. Te pierwsze powodują między innymi tworzenie się w czasie podgrzewania wody osadów popularnie zwanych kamieniem, drugie przyspieszają korozję instalacji stalowych. Jednak to, że woda jest twarda i zawiera dużą ilość soli wapniowych i magnezowych nie oznacza, że jest zanieczyszczona i nie nadaje się do użytku. Twardość to jej cecha chemiczna.


W Polsce woda jest zażelaziona, zawapniona, a jeśli pochodzi z indywidualnych ujęć, może zawierać niewielkie domieszki drobnego piasku. Dlatego też rozwiązaniem przydatnym, a niekiedy koniecznym, jest wyposażenie instalację w filtry.


Tabela przeliczeniowa

mmol/l mval/l mg
CaCO3/l
(ppm)
Stopień
niemiecki
°d
Stopień
francuski
°f
Stopień
angielski
°e
gpg
mmol/l 1 2 100 5,6 10 7 5,8
mval/l 0,5 1 50 2,8 5 3,5 2,9
mg
CaCO3/l
(ppm)
0,01 0,02 1 0,056 0,1 0,07 0,058
Stopień
niemiecki
°d
0,179 0,357 17,9 1 1,79 1,25 1,04
Stopień
francuski
°f
0,1 0,02 10 0,56 1 0,7 0,58
Stopień
angielski
°e
0,143 0,029 14,3 0,8 1,43 1 0,833
gpg 0,172 0,0342 17,2 0,958 1,72 1,2 1

Klasyfikacja wody wg jej twardości:

< 5°d - woda bardzo miękka
5-10°d - woda miękka
10-20°d - woda średnio twarda
20-30°d - woda twarda
> 30°d woda bardzo twarda