RainSoft

Filtracja wstępna


Filtracja mechaniczna jest pierwszym i niezbędnym etapem uzdatniania wody w celu zatrzymania części nierozpuszczalnych, takich jak piach, muł, rdza, etc. oraz zabezpieczenia kolejnych urządzeń cyklu technologicznego przed przeciążeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.Lista produktów