RainSoft

Zamówienie usługi

 

ZAMAWIAM WIZYTĘ KONSULTANTA W ZAKRESIE:


(Można zaznaczyć jedną lub więcej pozycji)
Geologiczne badanie gruntów
Wykonanie studni
Konserwacja studni
Renowacja studni
Projekt i wykonawstwo SUW
Projekt, dostawa i wykonanie filtrów domowych i przemysłowych
Pompa, zestaw hydroforowy - dobór, montaż
Przegląd okresowy urządzenia. (rodzaj urządzenia)
Naprawa serwisowa urządzenia. (rodzaj urządzenia)
Dostawa soli: worków
Wymiana wkładów RO. (rodzaj urządzenia)
Wymiana wkładów filtrów wstępnych mikronów sztuk
Pobranie próbki wody dla badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego
Test wody na zawartość soli twardości, żelaza, manganu, azotanów, pH

W terminie:

Dzień: Godzina:

Adres:

Telefon:

e-mail:

Osoba kontaktowa: