RainSoft

Fizyko-chemiczne i bakteriologiczne badanie wody w laboratorium SAN-EPID


Wykonujemy badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jak również wody wykorzystywanej do celów technologicznych wszystkich dziedzin przemysłu, handlu i usług.