RainSoft

Przeprowadzanie analizy geologicznej gruntów


Na zlecenie Klientów wykonujemy ocenę warunków hydrogeologicznych na podstawie geofizycznych badań elektrooporowych.


Celem badań jest rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych w utworach czwartorzędu, określenie warunków gruntowo-wodnych we wskazanych miejscach.


Badania przeprowadzane są metodą geoelektryczną. Rezultaty interpretacji geofizycznej stanowią podstawę do opracowania profilu geofizyczno-geologicznego.